Holzbaupreis 2019 - Impressionen

Fotograf: Matthias Rhomberg